POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO JEWELRY ANEW 

(JEWELRYANEW.EU) 

Ochrona prywatności Użytkowników sklepu internetowego “jewelry anew” („Serwis”) ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. 

W celu wyjaśnienia naszym Użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych Użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystania z usług oferowanych w ramach naszego Serwisu. 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU? 

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest Anna Stefańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Stefańska „jewelry anew” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5521583722, REGON:388655507. 

II. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszego Serwisu i przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

 • pod adresem email: kontakt@jewelryanew.eu 
 • korespondencyjnie: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: kontakt@jewelryanew.eu

III. JAKIE DANE ZBIERAMY W SERWISIE I W JAKIM CELU? 

Zakres i cel zbierania przez nas danych zależy od aktywności Użytkownika w Serwisie. 

a) Założenie konta w Serwisie 

Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail, loginu i hasła. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Dane osobowe są przetwarzane: 

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; 
 • w celu publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim;
 • w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących naszego Serwisu i nie mających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności. 

b) Newsletter

Użytkownikom, którzy w tym celu podali nam swój adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. 

Dane osobowe są przetwarzane: 

 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną przez Użytkownika zgodą; 
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty. 

c) Formularz kontaktowy 

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, jest on proszony o podanie danych identyfikacyjnych, tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z Serwisem. 

d) Złożenie zamówienia w Serwisie 

Jeżeli złożyłeś zamówienie w Serwisie, zbieramy dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu, numeru telefonu. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, dodatkowo potrzebujemy numeru NIP lub PESEL. 

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Dane osobowe są przetwarzane: 

 • w celu realizacji zamówienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny; 

e) Karty podarunkowe 

Jeżeli otrzymałeś kartę podarunkową od jewelry anew, to znaczy, że nasz klient poprosił nas o jej dostarczenie dla Ciebie i podał nam w tym celu Twój adres e-mail. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest interes prawny administratora polegający na realizacji otrzymanych zamówień; 

f) Sprzedaż biżuterii 

Jeśli Użytkownik zdecyduje się na sprzedaż używanej biżuterii, zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do oceny biżuterii, złożenia oferty a w razie jej przyjęcia – do zawarcia umowy sprzedaży. Dane, które należy podać w tym celu obejmują m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, adres do odbioru biżuterii, numer konta do dokonania płatności. Jeżeli chcesz wystawić nam fakturę VAT, dodatkowo będziemy przetwarzać dane umieszczone na fakturze, np. numer NIP i miejsce prowadzenia działalności. 

Dane osobowe są przetwarzane: 

 • w celu wykonania umowy (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności archiwizacji faktur VAT – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

g) Dane użytkowników profili w social mediach i osób komentujących wpisy na blogu Nasz profil w serwisie Facebook i Instagram jest publiczny. Użytkownik, który odwiedza nasz profil udostępnia nam swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzysta). 

Osoba, która komentuje wpisy na naszym blogu, udostępnia nam swoją nazwę Użytkownika oraz adres e-mail. 

Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu lub bloga w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej marki, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej komunikacji z użytkownikami fanpage 

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. 

IV. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW? 

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są: 

 • przez czas świadczenia usługi; 
 • do czasu wycofania wyrażonej zgody; 
 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 
 • do czasu skutecznego żądania usunięcia danych. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

V. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM? 

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo: 

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii; 
 • sprostowania danych; 
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu; 
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody); 
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI

VI. KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w tym m.in. firmie księgowej, dostawcom usług IT i agencjom marketingowym. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych. 

W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności poprzez platformy płatnicze, jego dane będą przekazane do wybranego podmiotu świadczącego usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie w Serwisie można skorzystać z następujących platformy płatniczej Paynow, której operatorem jest mBank.S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.

W przypadku wyboru przez Użytkownika dostawy zakupionych produktów kurierem oraz w przypadku biżuterii sprzedawanej Serwisowi, dane Użytkownika są przekazywane jednemu z partnerów świadczących usługi kurierskie, w celu dostawy lub odbioru przesyłki oraz platformie Furgonetka.pl, dzięki której sprawnie i efektywnie zarządzamy wysyłką paczek. 

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG 

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG, z zastrzeżeniem danych pochodzących z wtyczek mediów społecznościowych, zgodnie z informacją zawartą w pkt XI. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE oraz narzędzi naszych partnerów, zgodnie z informacją zawartą w pkt XII. NARZĘDZIA NASZYCH PARTNERÓW. 

VIII. PROFILOWANIE 

Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Na podstawie profilowania wykonujemy analizy, których skutkiem jest: 

a) optymalizacja Serwisu (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji Użytkowników: b) rekomendowanie treści Serwisu zgodnych z profilem aktywności; 

c) emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców 

d) wysyłka newslettera dostosowanego do preferencji Użytkowników; 

e) podtrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta. 

Dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkowników, które mogłyby wpłynąć na prawa Użytkowników. 

IX. POLITYKA COOKIES 

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. 

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu: 

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb); 
 • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla Użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego); 
 • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron); 
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom. Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika. 

Zmiana ustawień plików cookies: 

Zazwyczaj przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdej chwili jednak Użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje

jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 

X. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

W Serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram. 

W związku z korzystaniem z Serwisu, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. 

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika, np. blokujące skrypty. 

XI. NARZĘDZIA NASZYCH PARTNERÓW 

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach. 

a) Google Analytics 

W Serwisie używamy narzędzia do analizy Google Analytics, udostępnianego przez Google Ireland Limited („Google”) z siedzibą w Irlandii. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Serwisie. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości Serwisu. 

b) Facebook Pixel 

Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, lub, jeśli użytkownik znajduje się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informacje o korzystaniu z informacji przez Facebook dostępne są w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

c) Platforma MailerLite

Firma używa narzędzia MailerLite, które należy do firmy MailerLite Limited zarejestrowanej pod adresem 38 Mount Street Upper, Dublin – w celu zautomatyzowania wysyłki newslettera. 

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 12 marca 2024 roku.